slide1 slide3 slide2

[EN]: RTM compose multi-genre music using a combination of electronics, acoustic musical instruments, synthesizers and pianos with dominant harmonic vocals.
[CZ]: RTM tvoří multižánrovou hudbu využívající kombinaci elektroniky, akustických hudebních nástrojů s dominantní vokální složkou.

Contact

Adress
Hradec Králové
Czech Republic, EU

Contacts
band: rtm@realtransportedman.com
booking: booking@realtransportedman.com
phone: +420 602 391 358