slide1 slide3 slide2

[EN]: RTM compose multi-genre music using a combination of electronics, acoustic musical instruments, synthesizers and pianos with dominant harmonic vocals.
[CZ]: RTM tvoří multižánrovou hudbu využívající kombinaci elektroniky, akustických hudebních nástrojů s dominantní vokální složkou.

Video

Emphasized

 

Lodestar

 

Love Binds Me

 

Without You

 

Real Transported Man (band) - live in Roxy (Prague)

 

Real Transported Man - On The Pain Of Love